Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng mỏ

Số 38 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Cả nước rộn ràng hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016

Ngày đăng: 16:08 - 16/11/2016 Lượt xem: 266
Cỡ chữ
 
Những ngày này, các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đang nô nức hướng đến Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2016 (ngày 9/11) bằng rất nhiều hoạt động hưởng ứng thiết thực. Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật một cách chất lượng, hiệu quả.
 
Bộ, ngành “ra quân”
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 được các bộ, ngành tổ chức thường xuyên, liên tục, tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 02/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016, cao điểm là tuần lễ từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2016. Bộ Công an đề ra nhiều hình thức hưởng ứng theo chủ đề được quán triệt toàn ngành là “Nâng cao năng lực xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; tích cực học tập, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân”.
Cụ thể có tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; lồng ghép trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trong các buổi giao ban, cuộc họp của đơn vị, đoàn thể; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, ngày hội pháp luật; thông qua hoạt động thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thông qua xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền trực quan bằng pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn ở cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là phối hợp ra quân tình nguyện, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ quan, tổ chức, địa bàn dân cư, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh, sinh viên ở các học viện, nhà trường Công an nhân dân.

Cũng tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, nhưng Bộ Xây dựng triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các luật, pháp lệnh mới ban hành. Trong đó xác định tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS) là một trong những hoạt động cần tập trung trong đợt cao điểm.

Lực lượng thanh niên Bộ Tư pháp thì vừa có hoạt động hết sức ý nghĩa hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã phối hợp với Trường Trung cấp luật Buôn Ma Thuột tổ chức diễn đàn “Phổ biến, thông tin kiến thức pháp luật, tình hình chấp hành pháp luật dành cho đoàn viên, thanh niên”. Các đoàn viên đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Ngọc Hưng thông tin, phổ biến tình hình an ninh chính trị, tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, lưu ý các tội phạm, vi phạm pháp luật thường xảy ra đối với thanh niên như tội phạm ma túy, vi phạm pháp luật an toàn giao thông, xâm phạm sở hữu…

Địa phương “xung trận”

Ngày Pháp luật năm nay của Hà Nội gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành; gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Quyết định số 409/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô góp phần xây dựng Thủ đô trật tự, văn minh” trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố. Hà Nội tiếp tục triển khai các hình thức hưởng ứng Ngày pháp luật có hiệu quả như qua mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận đối thoại chính sách, pháp luật gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Đặc biệt, Hà Nội là một trong 3 địa phương (cùng với TP.HCM và Đồng Tháp) tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến dành cho học sinh THPT.

UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) cũng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016 trên địa bàn huyện, định rõ thời lượng triển khai tối thiểu trong Ngày pháp luật là 30 phút, định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 05 hàng tháng. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc thù, điều kiện hoặc kế hoạch công tác của mình, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn một số hình thức triển khai Ngày pháp luật phù hợp, từ việc tổ chức học tập, quán triệt các văn bản pháp luật tập trung có báo cáo viên, tuyên truyền viên… tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật; tọa đàm, giao lưu trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật đến học tập pháp luật thông qua việc nghiên cứu tài liệu tại Tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật hoặc lồng ghép việc phổ biến các văn bản pháp luật vào các cuộc họp hoặc sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, địa phương với thời lượng và thời gian thích hợp.

Trong các hình thức triển khai, tuy không mở thi pháp luật trực tuyến cho học sinh song Thanh Hóa quan tâm đến các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong nhà trường thông qua hoạt động giảng dạy; thi tìm hiểu pháp luật; sinh hoạt dưới cờ; hoạt động ngoại khóa và thông qua các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, nhà trường. Tỉnh còn tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật gắn với tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.
Bản quyền thuộc về incodemic.com.vn

Thiết kế website SEO - Tất Thành