Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng mỏ

Số 38 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Ngày đăng: 11:07 - 15/11/2016 Lượt xem: 390
Cỡ chữ
      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 15/04/2016 tại Hội trường Vườn Bách thảo - Số 2 phố Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội với sự tham gia của 86 cổ đồng đại diện cho 584.486 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương với 84.71% Vốn điều lệ.

      Đại hội đã nhất trí thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ hoạt động của Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.
      Cũng tại Đại hội này, các cổ đông đã nhất trí thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 6.9 tỷ đồng lên 7.59 tỷ đồng dưới hình thức phát hành thêm cổ phần thưởng bằng nguồn quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.
 


Các cổ đông giao lưu trước giờ Đại hội
Bản quyền thuộc về incodemic.com.vn

Thiết kế website SEO - Tất Thành