Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng mỏ

Số 38 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

 • Giới thiệu chung Ngày đăng: 29/10/2016 - Lượt xem: 796

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển được 46 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Mục tiêu Ngày đăng: 29/10/2016 - Lượt xem: 251

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển trên 40 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Phương châm Ngày đăng: 29/10/2016 - Lượt xem: 235

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển 46 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Sơ đồ bộ máy Ngày đăng: 02/11/2016 - Lượt xem: 1.131

  Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng đơn vị được quy định rõ ràng[Xem thêm]

 • Giải thưởng Ngày đăng: 03/10/2016 - Lượt xem: 225

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển trên 40 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Đối tác Ngày đăng: 03/10/2016 - Lượt xem: 327

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển trên 40 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

Bản quyền thuộc về incodemic.com.vn

Thiết kế website SEO - Tất Thành