Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng mỏ

Số 38 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

 • Giới thiệu chung Ngày đăng: 29/10/2016 - Lượt xem: 1.123

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển được 46 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Mục tiêu Ngày đăng: 29/10/2016 - Lượt xem: 423

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển trên 40 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Phương châm Ngày đăng: 29/10/2016 - Lượt xem: 394

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển 46 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Sơ đồ bộ máy Ngày đăng: 02/11/2016 - Lượt xem: 1.543

  Cơ cấu tổ chức gọn nhẹ. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng đơn vị được quy định rõ ràng[Xem thêm]

 • Giải thưởng Ngày đăng: 03/10/2016 - Lượt xem: 378

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển trên 40 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

 • Đối tác Ngày đăng: 03/10/2016 - Lượt xem: 504

  Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ có quá trình hoạt động và phát triển trên 40 năm trong công tác khảo sát, thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ mỏ.[Xem thêm]

Bản quyền thuộc về incodemic.com.vn

Thiết kế website SEO - Tất Thành