Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư & xây dựng mỏ

Số 38 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Vinachem: lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 tăng 3,5 lần so với cùng kỳ

Ngày đăng: 14:50 - 09/07/2018 Lượt xem: 471
Cỡ chữ

Ngày 06/07/2018, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của quý II và 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác quý III/2018. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Văn Thanh, Cục Trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương; các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị trong Tập đoàn.

6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinachem tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, do tác động của các chính sách, quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Vinachem còn gặp các khó khăn về: nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như kho khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Song, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các Bộ, Ngành, Vinachem đã khắc phục khó khăn để đạt được các mục tiêu cơ bản của quý II và 6 tháng đầu năm 2018 với kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý II ước đạt 12.421 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 49,7% so với kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu quý II ước đạt 13.174 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng ước đạt 24.554 tỷ đồng, bằng 50,9% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 306 tỷ đồng trong quý II, lũy kế 6 tháng đạt 402 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch năm, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 382 tỷ đồng trong quý, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 878 tỷ đồng, bằng 54,5% kế hoạch năm, bằng 89,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong quý II và 6 tháng đầu năm, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho 22.381 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 2,2 triệu tấn phân bón các loại; 1,5 triệu chiếc lốp ô tô; hơn 3,4 triệu chiếc săm lốp xe máy; 200 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ là: lân chế biến tăng 9%, DAP tăng 42%, Ure tăng 10%, lốp ô tô tăng 18%, Amoniac thương phẩm tăng 70%, song vẫn còn các sản phẩm có sản lượng giảm như lân NPK, lốp xe đạp, quặng apatit ...

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý II ước đạt 256 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 467 tỷ đồng, bằng 35,5% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Giá trị thực hiện đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu còn thấp là do: nhiều dự án đầu tư mới của các đơn vị đang trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tiến hành thiết kế nên giá trị thực hiện ở mức thấp; một số dự án chuyển tiếp có giá trị thực hiện chưa cao so với kế hoạch, …

Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn quan tâm. Các đơn vị trong Tập đoàn đã chú trọng thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật, của Tập đoàn và của đơn vị về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra 03 vụ cháy nổ. Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã tích cực đôn đốc các đơn vị tổng hợp, rà soát và cập nhật số liệu kế hoạch sửa chữa lớn năm 2018, có đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp và sát với thực tiễn, yêu cầu sản xuất kinh doanh của các đơn vị đồng thời tiếp tục đôn đốc việc tăng cường quản trị đối với công tác sửa chữa thiết bị, nhà xưởng tại các đơn vị thành viên;...

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong 6 tháng qua, Tập đoàn đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tập đoàn đã xây dựng Phương án và lộ trình cụ thể đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn báo cáo Bộ Công thương để thực hiện theo quy định. Nhìn chung, kế hoạch tái cơ cấu đã và đang được Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai ở tất cả các nội dung.

Song song với các hoạt động của công tác chính quyền, hoạt động đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong toàn Tập đoàn cũng luôn được ưu tiên chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên: chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 53-NQ/ĐU ngày 19/01/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2018; Nghị quyết số 59-NQ/ĐU ngày 20/3/2018 về thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020; Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HCVN ngày 30/01/2018 của Tập đoàn về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế nội bộ của Tập đoàn cho phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Tập đoàn; thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động năm 2018 tại các công ty, đơn vị thành viên; tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, đặc biệt đối với 04 đơn vị sản xuất kinh doanh phân đạm urê và DAP… Hoạt động công đoàn trong 6 tháng qua tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo tới từng đơn vị.

Ngoài việc thực hiện các công tác trên, trong 6 tháng qua, Tập đoàn vẫn tích cực tham gia chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty liên doanh liên kết; Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn; …

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 có dấu hiệu tốt. Đây là cơ sở để Tập đoàn đề ra mục tiêu cho quý III và quý tiếp theo. Theo đó, Tập đoàn sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu sản xuất kinh doanh quý III/2018 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp quý III phấn đấu đạt 11.783 tỷ đồng, tăng 13%; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 35.147 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017; Doanh thu phấn đấu đạt 11.512 tỷ đồng, tăng 5%, lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 đạt 36.067 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ Trưởng Đặng Hoàng An biểu dương, chia sẻ những nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ CNV Tập đoàn để có được kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm; đồng chí Thứ Trưởng yêu cầu: Tập đoàn cần đẩy mạnh, hoàn thiện khung giải pháp tháo gỡ các vấn đề của 4 dự án và phải coi đây là nhiệm vụ trong tâm của toàn Tập đoàn, tập trung những cán bộ tốt nhất cho các công ty này; đồng chí cũng yêu cầu cần phải khắc phục tâm lý sợ đầu tư hiện nay; tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản trị của Tập đoàn; tăng cường liên kết giữa các đơn vị trong Tập đoàn; tích cực tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng chính sách của các cơ quan quản lý; quan tâm đặc biệt đối với vấn đề môi trường, an toàn hóa chất...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Hoàng An. Đồng chí ghi nhận các kết quả tích cực mà các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã đạt được; đẩy mạnh công tác tái cơ cấu theo kế hoạch, lưu tâm đến việc bảo đảm sản xuất an toàn; đồng chí Chủ tịch kêu gọi toàn thể CBCVN trong Tập đoàn đoàn kết, tích cực phấn đấu đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới…..

Bản quyền thuộc về incodemic.com.vn

Thiết kế website SEO - Tất Thành